Blog Archives

Повик за учесници за обука во Узана, Бугарија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука која ќе се одржи во Узана, Бугарија од 9-ти до 17-ти октомври 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесници за обука во Полска

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 2 учесника од Македонија за обука која ќе се одржи во Кшижова, Полска од 14-ти до 21-ви октомври 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесник за обука за музика во Англија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за еден учесник од Македонија за обука (training course) која ќе се одржи во ASHA центарот, близу Глостер, Англија од 19-ти до 27-ми октомври 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесници за обука во Рамнику Валчеа, Романија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 4 учесници од Македонија за обука за социјална вклученост која ќе се одржи во Рамнику Валчеа, Романија од 6-ти до 15-ти јули 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесници за обука во Англија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 4 учесници од Македонија за обука (training course) која ќе се одржи во ASHA центарот, близу Глостер, Англија од 19-ти до 27-ми јули 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесници за обука во Романија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука за човекови права која ќе се одржи во Гура Хуморулуи (Gura Humorului), во округот Сучава, Романија од 1-ви до 10-ти јуни 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесници за обука во Џаково, Хрватска

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија, на возраст од 18 до 30 години, за обука која ќе се одржи во Џаково, Хрватска од 4-ти до 11-ти февруари 2017. Read the rest of this entry