Blog Archives

Повик за учесници за обука во Романија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука за човекови права која ќе се одржи во Гура Хуморулуи (Gura Humorului), во округот Сучава, Романија од 1-ви до 10-ти јуни 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесници за младинска размена во Романија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 6 учесници од Македонија, на возраст од 18 до 30 години, за младинска размена која ќе се одржи во Рамнику Валчеа (Râmnicu Vâlcea), Романија од 7-ми до 17-ти мај 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесници за младинска размена во Болу, Турција

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 6 учесници од Македонија, на возраст од 18 до 30 години, за младинска размена која ќе се одржи во Болу, Турција од 19-ти до 27-ми ноември 2016. Read the rest of this entry