Blog Archives

Повик за учесници за обука во Романија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука за човекови права која ќе се одржи во Гура Хуморулуи (Gura Humorului), во округот Сучава, Романија од 1-ви до 10-ти јуни 2017. Read the rest of this entry