Blog Archives

Повик за учесници за младинска размена во Рамнику Валчеа, Романија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 7 учесници од Македонија за младинска размена за социјална вклученост која ќе се одржи во Рамнику Валчеа, Романија од 30-ти август до 9-ти септември 2017. Read the rest of this entry

Повик за учесници за обука во Рамнику Валчеа, Романија

ЦЕТ платформа Македонија објавува отворен повик за 4 учесници од Македонија за обука за социјална вклученост која ќе се одржи во Рамнику Валчеа, Романија од 6-ти до 15-ти јули 2017. Read the rest of this entry