Erasmus plus i Zapadni Balkan

european_union_map_2008Šta novi program Evopske Unije za mlade donosi mladima sa Zapadnog Balkana? Pre nekoliko dana na saju EACEA objavljen je programski vodiš za Erasmus+, novi sveobuhvatni program EU za obeazovanje mladih koji menja 7 starih programa Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), Youth in Action and 5 programa međunarodne saradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink I program za saradnu sa industrijski razvijenim zemljama). Erasmus+ takođe uključuje i sport. Ovaj program će u sledećih 7 godina sa 14,7 milijardi EUR (14.700.000.000) omogućiti da 4 miliona Evropljana studira, uči i stiče iskustvo u drugim zemljama.

Ovako izgleda struktura novog programa:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Obrazovna mobilnost pojedinaca

 • Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • Zajednički magistarske studije
 • Događaji velikih razmera europske volonterske službe

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Saradnja za inovacije i razmenu dobre prakse

 • Strateška partnerstva u područiju obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • Koalicije znanja
 • Koalicija sektorskih veština
 • Jačanje kapaciteta u područiju mladih

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politike

 • Strukturirani dijalog Sastanci mladih osoba i donosica odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

 • Katedra Jean Monnet
 • Moduli Jean Monnet
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet
 • Potpora Jean Monnet ustanovama i udrugama
 • Mreža Jean Monnet
 • Projekti Jean Monnet

Sport

 • Zajednička partnerstva u području sporta
 • Neprofitni evropski sportski događaji

Zemlje koje mogu da učestvuju u ovom programu su — 28 država članica Europske unije, zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn, Norveška; Države kandidatkinje Turska i Makedonija, kao i Švajcarska Konfederacija. Takođe neke od aktivnosti programa otvorene su za organizacije iz partnerskih zemalja. Naš region koji se u novom program naziva Zapadni Balkan (ex-YU bez SLO, HR i MK, plus AL) i u određenim aktivnosima u okviru programa može biti partner, ali ni na jednoj aktivnosti ne može biti aplikant. Prema nepotvrđenim i nezvaničnim informacijama, postoji mogućnost da se ovi fondovi otvore i za organizacije i institucije sa Zapadnog Balkana, ali do sada nismo uspeli da dobijemo ni jednu zvaničnu potvrdu toga. Ovih dana se podigla prašina i oko učešća BIH u ovom programu jer postoji neslaganje entiteta u vezi sa otvaranjem Nacionalne agencije na državnom nivou što je jedan od uslova za puno učešće u programu. Da li će i kada vlade iz regiona porpisati ugovore sa EU i delimično ili potpuno (kao Makedonija) se uključiti u ovaj program ostaje kao otvoreno pitanje.

Programski vodič za Erasmus Plus možete preuzeti na ovom linku.

Posted on 16 December, 2013, in News. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: