Završena EU prolećna škola 2014 u Beogradu

kolazBeograd, 13.05.2014.

Omladinska razmena “EU Spring School 2014” uspešno je završena u subotu u Šupljoj steni kod Beograda. Na razmeni je prisustvovalo 60 mladih ljudi iz 12 zemalja Evropeske unije i regiona. Glavni cilj razmene je bilo da mladi nauče o strukturi i institucijama EU, aktivnom uključivanju mladih u procese donošenja odluka, konceptu evroksog građanstva, proširenja EU, ali i da stiču nove kontakte i planiraju zajedničke međunarodne projekte u budućnosti.

Projekat je finansiran u okviru programa Mladi u Akciji Evropske komisije, uz podršku i pomoć EU Info Centra, Delegacije EU i Republici Srbiji, Kancelarije za evropske integracije, kao i ambasada Norveške i Holandije. Nesebičnu pomoć pružili su i Coca Cola HBC Srbija, DM Drogerie Markt, Gradska Opština Stati Grad, GIZ, SROC Vračar – Šuplja stena i mnogi pojedinci, institucije i organizacije.

Aktivnosti programa Mladi u Akciji koji je sada spojen sa drugim evropskim obrazovnim projektima u zajednički program Erasmus Plus pruža mogućnosti neformalnog obrazovanja mladih i omladinskih radinka, a EU prolećna škola je jedan od tih primera.

Posted on 13 May, 2014, in Serbia. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: