“Key of fortress” – poziv za učesnike iz Srbije

staraludovnaOmladinsko takmičenje “Key of fortress” od 12. do 15. juna 2014 godine u Staroj Lubovni, u Slovačkoj će pružiti priliku 4 mladih (2 devojke i 2 momka) starotsi između 15 i 19 godina zajedno se zajedno sa timovima iz drugih evropskih zemalja takmiče u rešavanju različitih zadataka i izazova u sportu, timskom radu, logičkim problemima i slično u zamku u Staroj Ludovni. C:E:T platforma kao jedan od partnera na ovom projektu vas poziva da se prijavite slanjem apikacione forme koja se nalazi na ovom linku na mail euss@cetplatform.org najkasnije 03/06/2014 godine sa naslovom “Prijava za Slovačku”. Rezultati selekcije će biti poslati 05.06.

Troškovi: Učešće je besplatno. Smeštaj i ishrana su pokriveni od strane projekta, a refundira se 50% troškova puta. Drugu polovina troškova puta koja se neće refundirati iznosi oko 40 EUR (voz Beograd-Budimpešta – Beograd i voz  Budimpešta – Stara Ludovna – Budimpešta).

Radni jezik će biti engleski. Učesnici moraju biti u mogućnosti da samostalno rade rade na engleskom jeziku. C:E:T platforma će poslati punoletnog lidera grupe koji će pomoći učesnicima. Učesnici su u obavezi da dostave pismenu saglasnost roditelja za putovanje i učešće na projektu. Sastanak sa izabranim učesnicima/cama će biti organizovan u kancelariji CET nekoliko dana pre puta. Info pack as ostalim informacijama se nalazi na ovom linku.

Projakat ralizuje u okviru EU programa “Evropa za građane”.

U slučaju da imate bilo koje pitanje, slobodno nas kontaktirajte.

Posted on 27 May, 2014, in Concurses, Serbia. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: