BLOG #02 Stvaranje novog

promeneC:E:T Platform BLOG
Release No. 2 by Tamara Petrović, 17.03.2013.

Izvršili smo sabiranje iskustva. Kao pojedinci koji su se gradili na zajedničkom podijumu, ali svako u svom show-u, različitih uloga i žanrova ličnosti. Usavršavanje je trajalo, i dovde stiglo. Kada je sve ostalo samo po sebi isto oko nas, rešili smo da promovišemo promenu. Promena je činjenica današnjice. Dešava se u sekundi, i toliko traje šansa da se uhvati. A važno je biti prvi na traci. Čak i ako nemaš šta novo da ponudiš već samo da paničiš da je promena potrebna. Društvo nisu samo pojedinci za vuču, već je društvo društvu potrebno.

Promenio se način života, vrednosti su se “izlizale”, u zavisnosti ko vrednosti definiše, a ko ih guta kao gotove istine. A dok jedni žale za vrednostima (?), ceo jedan set takvih se živi u be-the-first-now & be-the-first-to-have, tehnologiji i komunikacijama.
Lični sveci su u obliku logoa za brend, nose se po celom telu, obožavaju se, za njima se pati, njima se teži, ili voli do groba. U slučaju fudbalskih klubova naročito. Heroji trče po travi, a za njima trava ne niče. Jedni rade od ranog jutra, a drugi zarađuju milione na šljaci. Jedni plaćaju porez, drugi ne.
Sve je javno, sve je transparentno. Ako nije – ne postojiš. “Dotkomizam” je otvorio znanje o svemu ako ti treba. “Što više znaš – više vrediš” je pretvoreno u “Što više znaš – više imaš”. Psihologija današnjice je okrenuta terapiji novcem. Groteskno je, ali je prisutno, i realno.
Akademske titule služe za raspoznavanje samo ljudima sa akademskim titulama. Znanje ne vredi bez dobrog menadžmenta istog, marketinga i prodaje. Znaš znanje tek kad na njemu i zaradiš. Radna snaga je pojeftinila, ali brzina u prilagođavanju promenama se dobro naplaćuje.

Izgaranje u borbi za dobre stvari, nove prakse, i bolje društvo ne mora značiti žrtvu po sebi, otegnute crte lica mučenika koga niko ne čuje u teškoj borbi za pravdu, već svesni dogovor sa onim što je ovde i sada. Kultura bez civilizacije ne može. Puls sveta diktiraju oni što više imaju. Nažalost. No davljenje u suzama pred nepravednošću ne čini nas jačim niti spremnijim da eksperimentišemo sa novim formulama za “da svima bude dobro”.

Naše srpsko (itd.) društvo, oivičeno maglovitim granicama, u segmentima prati trendove najmoćnijih, ali tamo gde je najmoćnija – u tome se najgore snalazi. Civilno društvo, gde li je, gde li je? Upside down.
Puno čudnosti, ali ih treba sastaviti u kompoziciju da bi funkcionisale. Simpatično je tako.
No, treba pronaći pravu temu, pravi okvir, pravi način i pravu suštinu za kontekst danas. Jer danas neće trajati i sutra.

C:E:T platform je organizacija civilnog društva koja inkorporira u sebi isprobane prakse delovanja koje donose rezultate, reklo bi se – klasičan način trećeg sektora, i ono što mnogi “ne vole” a žive to the bones – kapitalno i komercijalno delovanje, kako bi ciklus neprofitno-javno-profitno završila sa isporučivanjem pojačanog kvaliteta programa. Naš modus je “open space tech” za radoznale, za one koji znaju, i one koji istražuju, pod kapom hrabrosti…

Posted on 20 March, 2013, in C:E:T blog. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: